Foreningen Moder Jords Dag

er en frivillig forening

som arbejder for at den årlige Moder Jords Dag

den 22. april

bliver en stor og samlet manifestation med

deltagelse

af alle de grupper og enkeltpersoner, der i deres

daglige arbejde søger at fremme bæredygtige

alternativer til uhæmmet vækstideologi

og oplyse om de livstruende konsekvenser af

rovdrift på jordens ressourcer.

 

find os på

www.facebook.com/ModerJordsDag

 

Foreningen

MODER JORDS DAG

MODER JORDS RETTIGHEDER

Dette århundredes to vigtigste udfordringer er at overvinde fattigdom og ulighed og at genoprette balancen i Jordens økologiske system. De to mål hænger uløseligt sammen.

Det ene ikke kan opnås uden det andet.

Hvad bør anerkendes som Moder Jords rettigheder?

 

Retten til biodiversitet – betyder opretholdelse af Moder Jords mangfoldighed af planter og dyr i al deres forskellighed uden genmodificering eller andre kunstige indgreb.
Retten til vand – betyder bevarelse af det natrlige vandkredsløb og sikring af vand i tilstrækkelig mængde og kvalitet, så at biosystemerne kan opetholdes uden forurening.


Retten til ren luft
betyder bevarelse af luftens kvalitet og sammensætning, så at biosystemerne understøttes og beskyttes mod forurening.
Retten til balance betyder, at den indbyrdes afhængighed og sammenhæng, mellem de komponenter, som Moder Jord består af, skal opretholdes eller genoprettes, så at de vitale cyklusser og processer videreføres.

 

Vækst har grænser.

Ideen om ​​ubegrænset udvikling og vækst på en planet med begrænsede naturressourcer er ikke bæredygtig.
Et vist niveau af vækst er nødvendigt for at dække basale behov og for at sikre folkeslagenes trivsel og beståen, men grænsen for udvikling er defineret af Jordens evne til at regenerere balancen i sine vitale kredsløb.
Når væksten begynder at forstyrre denne balance, som vi for eksempel ser med den globale opvarmning, betyder vækst ikke længere udvikling, men forringelse og ødelæggelse af vores hjem på Jorden.

Nødvendig – eller bæredygtig – udvikling handler derfor ikke om uhæmmet vækst, men om at opretholde en balance mellem mennesket og naturen.

Bæredygtig udvikling betyder også økonomisk balance skal, så at alle jordens folkeslag sikres et godt liv uden fattigdom og uden at en meget lille brøkdel af jordens befolkning lever på bekostning af resten. For at nå dette mål er det nødvendigt, at folk og folkeslag verden over anerkender og respekterer Moder Jords Rettigheder. Kun på den måde bliver det muligt at sikre grundlæggende menneskelige behov samt det enkelte menneskes gode liv i indbyrdes fællesskab og i fællesskab med Moder Jord.